هیأت مدیره جدیدخانه‌سینما انتخاب شدند

Posted by

گزارش لاری از ديدار اصلاح‌طلبان با روحانی

به گزارش فارس، مجمع عمومی عادی خانه سینما با دستور کار گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس عصر روز یکشنبه 15 اسفند ماه در تالار سیف اله داد خانه سینما برگزار شد و پس از اجرای بندهای دستور جلسه نامزدهای عضویت در هیئت مدیره معرفی و سپس به صورت کتبی توسط مجمع رای گیری به عمل آمد و پس از اخذ شمارش آراء به ترتیب1- فاطمه معتمد آریا2- کامران ملکی3- مرتضی رزاق کریمی4- ابراهیم حقیقی5- سید علی قائم مقامی6- همایون اسعدیان7-روانبخش صادقیبه عنوان اعضای اصلی و سعید عقیقی، ایمان کرمیان به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره دوره چهاردهم خانه سینما انتخاب شدند. همچنین شاپور پور امین به عنوان بازرس اصلی و سهیل رحیمی به عنوان بازرس علی البدل هیئت مدیره از سوی اصناف برگزیده شدند. هیئت مدیره جدید در اولین نشست رسمی خود رئیس، نایب رئیس، سخنگو و دبیر را معرفی خواهد کرد.

گزارش لاری از ديدار اصلاح‌طلبان با روحانی