پرونده‌های فساد مالی خانواده آقای اردوغان!

Posted by

گزارش آخرین تمرین پرسپولیس پیش از بازی با لخویا

تمام مسائل مربوط به خانواده آقای اردوغان مرتبط با مخارج گزاف جشن عروسی دختر وی نمی‌شود؛ بلکه هرازچندگاهی در رسانه ها اسنادی از معاملات مخفیانه و فعالیت های تجاری بعضا غیرقانونی اعضای خانواده آقای اردوغان مخابره می‌شود.

گزارش آخرین تمرین پرسپولیس پیش از بازی با لخویا