نامه تولیدکنندگان جوراب/ واردات جوراب را متوقف کنید

Posted by

گرما در اهواز پروازها را زمین گیر کرد

اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب تهران با ارسال نامه ای به وزیر صنعت خواستار ممنوعیت وارد جوراب به کشور برای حمایت از تولیدکننده داخلی شده اند.
 

به گزارش تسنیم، تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب تهران با ارسال نامه ای به وزیر صنعت خواستار ممنوعیت وارد جوراب به کشور شدند.

اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب تهران با ارسال نامه ای به وزیر صنعت خواستار ممنوعیت وارد جوراب به کشور برای حمایت از تولیدکننده داخلی شده اند.

در بخشی از نامه تولیدکنندگان جوراب کشور به وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است:  تولیدکنندگان رسته جوراب بافی این اتحادیه با تعداد 857 کارگاه شاغل(صرفاً در تهران) و تعداد حدود 4 برابر این آمار در سایر شهرستان‌ها قادر به تولید و تأمین 100 درصد نیاز جوراب مورد تقاضای کشور در انواع زنانه و مردانه و … هستیم لذا برای جلوگیری از ورود کالاهایی که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد و به منظور حمایت از تولید داخلی برای مدت حداقل یک سال به صورت آزمایشی از ورود انواع جوراب به کشور جلوگیری کنید. بدیهی است که وضعیت بازار و عملکرد یک ساله بعد از اجرای چنین تصمیمی مسئولین امر را در ادامه یا توقف آن مخیر خواهد نمود.

متن این نامه به شرح زیر است:

 

گرما در اهواز پروازها را زمین گیر کرد