مجازات و حبس برای آتش‌افروزان جنگلها

Posted by

کنار عربستانیم و اجازه فعالیت‌های عقیدتی به ایران نمی‌دهیم

سازمان محیط زیست کشور با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اشد مجازات آتش‌افروزان جنگلها و مراتع از سوی قوه قضاییه و قضات کشور شد و تاکید کرد که طبق قانون هر کس عمداً جنگل ، اشجار و….. را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

کنار عربستانیم و اجازه فعالیت‌های عقیدتی به ایران نمی‌دهیم