واکنش رئیس رئال مادرید به فروش بنزما

Posted by

کمیته عربی بیانیه ضد ایرانی صادر کرد

رئیس مادرید بار دیگر تاکید کرد کریم بنزما، مهاجم فرانسوی تیمش با وجود ابراز تمایل چند تیم بزرگ اروپایی به فروش نمی‌رسد.

کمیته عربی بیانیه ضد ایرانی صادر کرد