قایق های تندرو سپاه آماده مقابله با دشمنان هستند+عکس

Posted by

کمیته اخلاق به دنبال علت جدایی دو بازیکن پرسپولیس

یکی از توانمندی‌های بارز ندسا استفاده از قایق‌های تندرو برای مبارزه با دشمنان بوده که این تاکتیک در جنگ ناهمگون از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کمیته اخلاق به دنبال علت جدایی دو بازیکن پرسپولیس