پروین اعتصامی به قتل رسیده است؟

Posted by

کشف یک حمله تروریستی در آلمان + تصاویر

پرسش‌های متعددی درباره زندگی پروین اعتصامی و دیدگاه او به مسائل اجتماعی و سیاسی وجود دارد؛ از جمله اینکه آیا او به دلیل حصبه درگذشته است یا قتل؟

کشف یک حمله تروریستی در آلمان + تصاویر