ترامپ با سفر به عربستان به دنبال فروش سلاح و ایران هراسی بود

Posted by

کامیابی‌نیا ناظر تمرین یکشنبه سرخپوشان

نماینده سابق مجلس گفت: از مهمترین اهداف ترامپ در سفر به عربستان فروش سلاح و برگزاری جلسه با سران کشورهای عربی به منظور ایران هراسی بود.

کامیابی‌نیا ناظر تمرین یکشنبه سرخپوشان