یک مرد مسلح در هتل ترامپ در واشنگتن دستگیر شد

Posted by

کاخ سفید از قطر خواست به تواهم‌نامه ریاض پایبند باشد

پلیس آمریکا، یک مرد مسلح را در هتل ترامپ در واشنگتن دستگیر کرد.

کاخ سفید از قطر خواست به تواهم‌نامه ریاض پایبند باشد