سینمایی عجیب ساخته می شود+ عکس

Posted by

چه کنیم تا دعاهایمان مستجاب شود؟

این سالن سینما به گونه‌ای طراحی شده است که بچه‌هایی که دوست ندارند با پدر و مادر خود فیلم ببینند، در سالن به بازی مشغول شوند تا زمانی که فیلم تمام شود.

چه کنیم تا دعاهایمان مستجاب شود؟