آیت الله جنتی:طرح آشتی ملی وسیله ای برای فراموش کردن فتنه است

Posted by

پیشنهاد صربستان برای لغو روادید با ایران

رئیس مجلس خبرگان طرح آشتی ملی را وسیله ای برای فراموش کردن فتنه دانست.

به گزارش ایسنا در پایان دومین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم  دو طرح پیشنهادی از سوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون آیین نامه ارجاع شد.

در پایان اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری، آیت الله جنتی با اشاره به نطق های پیش از دستور نمایندگان، مطالب ارائه شده از سوی اعضا در این اجلاسیه را بسیار خوب و هدفمند ارزیابی کرد.

وی از خبرنگاران و خبرگزاری ها و مسئولین و دست اندرکاران برگزاری اجلاس برای برگزاری هر چه بهتر و پوشش خبری این اجلاسیه تشکر کرد و از آنان خواست این مطالب به شکل مناسب، نشر پیدا کند و به دست مسئولین برسد.

وی از دولت خواست به معیشت مردم توجه ویژه ای نموده و به حال فقرا و محرومین فکر اساسی کنند.

رییس مجلس خبرگان همچنین از مردم به خاطر حضورشان در صحنه به ویژه راهپیمایی 22 بهمن تشکر و قدردانی کرد و این را وظیفه ملی و شرعی عنوان کرد.

وی گفت: به همه ملت توصیه می کنیم در هفته احسان و نیکوکاری به مستمندان کمک کنند.

رئیس مجلس خبرگان با اشاره به طرح آشتی ملی آن را وسیله ای برای فراموش کردن فتنه دانست و از مقام معظم رهبری به دلیل موضع گیری به موقع ایشان قدردانی نمود.

پیشنهاد صربستان برای لغو روادید با ایران