«ماجرای نیمروز» در اولین شب از فصل بهار با فروش صد میلیونی

Posted by

پیشروی نیروهای عراقی در موصل

فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» در اولین شب اکران جدی‌اش در سال ۹۶ به فروش ۱۰۰ میلیون تومان در یک شب درست یافت. این در حالی است که این فیلم در روزهای گذشته سانسهای مناسبی را در اختیار نداشته و سالنهای کوچک برخی از سینما‌های کشور به این فیلم اختصاص یافته است.

پیشروی نیروهای عراقی در موصل