نماز شب قدر چگونه خوانده می شود؟

Posted by

پیشروی نیروهای عراقی در آزادسازی موصل

نماز شب قدر یا نماز هفت قل هو الله نمازی است مستحبی که خواندن آن در شب‌های قدر سفارش شده است.

پیشروی نیروهای عراقی در آزادسازی موصل