«خوب بد جلف» از مرز ۷ میلیارد عبور کرد

Posted by

پیام تبریک آقای وزیر پس از برد ایران مقابل قطر

کمدی‌ «خوب بد جلف» رقم ۷ میلیارد را رد کرده است.

پیام تبریک آقای وزیر پس از برد ایران مقابل قطر