اغتشاش در نشست مریم رجوی در آلبانی

Posted by

پروین اعتصامی به قتل رسیده است؟

بر اساس آخرین خبرهای دریافتی از اعضای جدا شده فرقه موسوم به مجاهدین خلق در کشور آلبانی در جریان نشست اخیر مریم رجوی اعضای ناراضی ضمن ایجاد اغتشاش، جلسه نشست مریم رجوی را برهم زده و از نشست خارج شده‌اند.

پروین اعتصامی به قتل رسیده است؟