رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا با ولیعهده عربستان دیدار کرد

Posted by

پرسپولیس مشتری پروپاقرص بدشانس‌ترین بازیکن ایران

ژنرال مایکل راجرز که به ریاض سفر کرده با محمد بن نایف دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، رییس آژانس امنیت ملی آمریکا برای دیدار رسمی از عربستان روز پنجشنبه وارد ریاض شد.

پرسپولیس مشتری پروپاقرص بدشانس‌ترین بازیکن ایران