تأخیر‌ ۶ ساعته پرواز جایگزین اصفهان ـ اهواز

Posted by

پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی سال 1395 اعلام شد

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان گفت: پرواز اصفهان ـ اهواز که قرار بود ساعت ۱۴:۵۰ دقیقه امروز انجام شود، با تأخیر به علت نقص فنی، تا ساعاتی دیگر از فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان صورت می‌گیرد.

پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی سال 1395 اعلام شد