رستم قاسمی: بعضی مشاوران در دستگاه‌های اجرایی مُشا «ورند»

Posted by

پاسخ موشکی یمن به عربستان

قاسمی گفت: مشاوران باتجربه، دلسوز و تخصصی می‌توانند در ارتقای سازمان به مدیران اجرایی کمک کنند ادامه داد: به‌کارگیری مشاوران وطنی و متخصص در حوزه‌های مختلف تجربه جهانی است اما متأسفانه در کشور ما بیشتر به محل کاسبی تبدیل‌شده است و بعضی از این مشاوران فقط مُشا «ورند» و حرف می‌زنند.

پاسخ موشکی یمن به عربستان