منتظریم دولت جدید آمریکا از نظر فکری به استقرار برسد

Posted by

وزیر خارجه آلمان: انتظار داریم ایران از ترور حمایت نکند

روحانی با اشاره به اینکه آمریکا هیچ وقت با تروریسم مبارزه نکرده، گفت: فکر نمی‌کنم مردم آمریکا خونی را که در ۱۱ سپتامبر دادند با پول‌های میلیاردی برای خرید سلاح معاوضه کنند.

وزیر خارجه آلمان: انتظار داریم ایران از ترور حمایت نکند