تجدید دفاع از پایان‌نامه و بازگرداندن مزایا در صورت تقلب

Posted by

وزیر بهداشت: بیش از 1700 تخت بیمارستانی در دولت یازدهم ساخته شده است

سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: در رابطه با پایان‌نامه‌های تقلبی، رای به تجدید دفاع و ارائه پایان‌نامه است و دانشجو در این صورت موظف خواهد شد که دوباره پایان‌نامه تدوین کند.

علیرضا صامت؛ سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با برخورد با مقالات تقلبی و سرقتی و پایان‌نامه‌هایی که کپی‌برداری شده‌اند، گفت: اگر مقاله‌ای کپی‌برداری شده باشد، براساس آیین‌نامه تمام مزایایی که بابت آن مقاله تعلق گرفته، برگردانده می‌شود.

وی با بیان این مطلب که سال گذشته حدود ۱۰-۱۵ مورد کپی‌برداری در کمیته مطرح شد، افزود: همچنین در رابطه با پایان‌نامه‌ها، رای حداقل به تجدید دفاع و ارائه پایان‌نامه است و دانشجو در این صورت موظف خواهد شد که مجددا پایان نامه تدوین کند.

سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد با اشاره به اجرای طرح سیمای زندگی دانشجو در واحدهای دانشگاه آزاد، گفت: این طرح با هدف شناسایی عوامل افت تحصیلی دانشجویان و سایر ناهنجاری‌ها و همچنین شناسایی استعدادهای هنری در میان دانشجویان اجرا شد.

صامت ضمن اشاره به اینکه نتیجه طرح سیمای زندگی دانشجو می‌تواند در تمام حوزه‌های فعالیت دانشگاه؛ آموزش، دانشجویی، فرهنگی و پژوهش کمک‌کننده باشد، گفت: چرا که با مجموعه اطلاعاتی که جمع‌آوری شده با اطلاعات و دید کاملتری برای دانشجویان برنامه‌ریزی می‌شود. نتایج این طرح سال آینده مشخص می‌شود.

صامت اضافه کرد: در حوزه دانشجویی یک سری اقدامات زیر بنایی انجام شد که یکی از آنها، بحث آسیب‌های اجتماعی و دانشجویی بود که در این زمینه اقدامات مختلفی انجام شد. یکی دیگر از اقدامات، ارتقا سلامت، افزایش توانمندی‌ها و استعدادهای دانشجو بود که در واقع در قالب شناسنامه سلامت صورت گرفت.

وی افزود: ما معتقدیم هدف مراکز مشاوره به جای مداخله شخصی در وضعیت دانشجویانی که با مشکلات جسمی و روحی مواجه هستند، باید اینگونه باشد که به تمام دانشجویانی که مشکل خاصی ندارند، کمک کنند و بتوانند توانمندی‌ها و مهارت‌هایشان را ارتقا دهند.

وزیر بهداشت: بیش از 1700 تخت بیمارستانی در دولت یازدهم ساخته شده است