بیانات مهم امروز رهبرانقلاب درباره انتخابات پیش رو/صوت

Posted by

ورود یک ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج‌فارس

بیانات مهم امروز رهبرانقلاب درباره انتخابات پیش رو را در اینجا گوش دهید.

ورود یک ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج‌فارس