آغاز رای‌گیری برای تحریم‌های جدید علیه ایران در سنای آمریکا

Posted by

واکنش پوتین به تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه

رای گیری برای تحریم جدید علیه ایران در مجلس سنای آمریکا آغاز شده است. پیش از آغاز رای‌گیری، سناتور بن کاردن (دموکرات) معاون کمیته روابط خارجی سنا نیز در حمایت از تحریم جدید ایران سخن گفت و آن را از اولین طرح های دو حزبی کنگره نامید.

واکنش پوتین به تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه