ارتباط خرید سلاح عربستان با برنامه هسته ای ایران

Posted by

واکنش وزیر خارجه سعودی به انتخاب مجدد روحانی

یک سناتور عضو کمیته روابط ‏خارجی سنای آمریکا هشدار داد که این معامله جنگ افزار می تواند ‏ایران را به سمت از سرگیری برنامه هسته ای خود ‏سوق دهد.‏

واکنش وزیر خارجه سعودی به انتخاب مجدد روحانی