واکنش سخنگوی وزارت خارجه به بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا

Posted by

واکنش مقامات آمریکایی به رسوایی اخلاقی رئیس کمپین انتخاباتی ترامپ

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اتهام حمایت ایران از تروریسم، اتهامی ناروا، بیجا و کاملاً سیاسی است که حتی اتهام زنندگان هم بر بیهودگی و ناراستی آن آگاهی کامل داشته و دارند. قاسمی در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بخوبی به علل طرح اینگونه اتهامات واهی که صرفاً اهداف سیاسی مشخصی را پی می‌گیرد.

واکنش مقامات آمریکایی به رسوایی اخلاقی رئیس کمپین انتخاباتی ترامپ