در هنگام خواب حتما این اعمال را انجام دهید

Posted by

واکنش مسعود ده نمکی به درگذشت ناگهانی علی معلم/ عکس

پیامبر اسلام (ص)فرمودند:اول شب ها موقع خواب سوره توحید،فلق،ناس،سوره حمد و سوره بقره از آیه اول تا پنجم را بخوان که اگر هر شب این کارها را بکنی گویی یک ختم قرآن کرده ای

واکنش مسعود ده نمکی به درگذشت ناگهانی علی معلم/ عکس