نشریه آمریکایی: برجام در خطر است

Posted by

واکنش اینیستا به شگفتی بارسلونا

یک نشریه آمریکایی در گزارشی نوشت تحریم‌ها همچنان موجب قطع ارتباط ایران با سیستم‌ مالی جهان است و تحریم‌های جدید، توافق هسته‌ای را به مخاطره می‌اندازد.

واکنش اینیستا به شگفتی بارسلونا