پس از نابودی تروریسم باید به دنبال ثبات، استقرار و بازسازی عراق باشیم

Posted by

واریز درآمد پارکومترها به خزانه دولت

نخست وزیر عراق گفت: شیوع رفتارهای تروریستی، دو کشور ایران و عراق را مجاب می‌کند که همکاری های خود را برای نابودی تروریست ها در منطقه افزایش دهند و تصمیمات جدی‌تری در این زمینه اتخاذ کنند.

واریز درآمد پارکومترها به خزانه دولت