وقفه تنفسی احتمال حوادث رانندگی را افزایش می‌دهد

Posted by

هشدار روسیه به نروژ

یک فلوشیپ طب خواب ضمن توصیه به رانندگان با بیان اینکه خواب آلودگی در زمره عوامل مهم در بروز حوادث ترافیکی و هزینه‌های سنگین ناشی از آن است، تاکید کرد: وقفه تنفسی و نارکولپسی احتمال رخداد حوادث رانندگی را سه تا چهار برابر افزایش می‌دهد.

دکتر آرزو نجفی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید براینکه خواب آلودگی در زمره عوامل مهم در بروز حوادث ترافیکی و هزینه‌های سنگین ناشی از آن است، بیان کرد: چنانچه به تغییرات خواب و بیداری بدن خود دقت کنیم متوجه می‌شویم در شرایط معمول و زمانی که میزان خواب ما کافی باشد در دو زمان طی روز خواب آلوده می‌شویم. بیشترین میزان خواب آلودگی در نیمه‌های شب بین ساعت دو تا چهار صبح و دیگری که شدت کمتری دارد در ساعات بعدازظهر، بین دو تا سه بعدازظهر رخ می‌دهد. بررسی‌ها نشان داده است که تصادفات رانندگی در این ساعات که اوج خواب آلودگی افراد است افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد:  رانندگان لازم است برای مقابله با خستگی و خواب آلودگی قبل از شروع رانندگی خواب کافی داشته باشند.همچنین در صورت احساس خواب آلودگی خودرو را متوقف کنند  و چرت کوتاهی به مدت 20 دقیقه داشته باشند.همچنین بیش از هشت تا 10 ساعت در روز نباید رانندگی کنند. در زمان مناسب نیز غذای مناسب مانند  میوه، اسنک بهداشتی و سالم و غذای با چربی و شیرینی کم

هشدار روسیه به نروژ