حقوق استاندار تهران چقدر است؟

Posted by

هری کین شش هفته دور از لیگ جزیره

استاندار تهران گفت: اعضای شوراهای شهر که به دلیل تخلفات از این سمت سلب عضویت شده‌اند دیگر امکان حضور در انتخابات را ندارند.

هری کین شش هفته دور از لیگ جزیره