خبری خوش برای پرسپولیس

Posted by

هراز باز هم مسدود شد

آرمین رهبر گفت: تنها چیزی که می‌توانیم از الان قول بدهیم این است که اگر تا بازی پایانی لیگ بقای سیاه‌جامگان قطعی شده بود و پرسپولیس بنای گرفتن جشن قهرمانی در مشهد داشت، به احترام هواداران خراسانی تیم پرسپولیس هرگونه همکاری با آن‌ها را خواهیم داشت.

هراز باز هم مسدود شد