مقصران اصلی حادثه پلاسکو

Posted by

هدف گیری انتخاباتی آشنا از تریبون توئیتر!

دادستان تهران گفت: عامل آتش چند کارگر بودند که صبح زود روز حادثه با استفاده از هیتر غیراستاندارد که با سیم طولانی و چند شاخه روشن شده بود، موجب آتش سوزی شدند و با توجه به نقص کپسول آتش‌نشانی که گستردگی بیشتر آتش را در پی داشت، کارگران در تلاش برای خاموش کردن آتش که به سقف کاذب کشیده شده بود، از کپسول دیگری استفاده کردند که موجب گسترش آتش در ساختمان شد.

هدف گیری انتخاباتی آشنا از تریبون توئیتر!