شباهت یک بازیگر به حسن روحانی دردسر ساز شد

Posted by

هدف منصوریان از سفر به آلمان

شنیده‌ می‌شود شباهت ظاهری حمید لولایی به حسن روحانی باعث شده تا برای نمایش فیلم در برخی از استان‌ها پخش کننده فیلم تحت فشار قرار گیرد.

هدف منصوریان از سفر به آلمان