تکذیب شیوع بیماری کنگو در آمل

Posted by

هجوم جبهه النصره به مواضع ارتش سوریه

رئیس اداره بهداشت و درمان آمل گفت: از آن جایی که جواب آزمایش مثبت بیماری تب کریمه کنگو از انیستو پاستور تهران صورت می‌گیرد از این نهاد چنین بیماری تاییدیه نداشتیم.

هجوم جبهه النصره به مواضع ارتش سوریه