بازیکن پرسپولیس لژیونر می شود؟

Posted by

نیکوترین مردم در کلام امام رضا(ع)

باشگاه اسپورتینگ به صورت رسمی پیشنهاد خود را برای به خدمت گرفتن کرملاچعب ارائه کرده است و با توجه به اینکه قرارداد این بازیکن با پرسپولیس تا آخر فصل شانزدهم است احتمال لژیونر شدن این بازیکن در فصل آینده زیاد است.

نیکوترین مردم در کلام امام رضا(ع)