اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای مسکن مهر

Posted by

نیروی دریایی سپاه زیر ذره بین اندیشکده آمریکایی

دولت در روزهای اخیر یک گام بزرگ دیگر برای تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده مسکن مهر برداشت. به طوری که یک هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی به تکمیل زیرساخت‌های آب و برق اختصاص داد.

نیروی دریایی سپاه زیر ذره بین اندیشکده آمریکایی