ابرازخوشحالی وزیر خارجه هند از تبرئه نرگس کلباسی

Posted by

نقویان پس از ثبت نام: به اصرار دوستانم کاندیدا شدم

به گزارش ایسنا، سوشما سوارج وزیر امور خارجه هند در پیام توییتری خود با اظهار خرسندی از تبرئه نرگس کلباسی اشتری بانوی نیکوکار ایرانی در دادگاه تجدید نظر رایاگادا ایالت اودیسا ابراز خرسندی کرد و گفت که دوست من محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه و مردم ایران باید از این امر خوشحال باشند.

 

نقویان پس از ثبت نام: به اصرار دوستانم کاندیدا شدم