دیه سال 96 چقدر است؟

Posted by

نشریه آمریکایی: برجام در خطر است

حسن رحیمی مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه با اعلام این خبر گفت: براساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه دیه در سال آینده در ماه‌های غیرحرام مبلغ دویست و ده میلیون تومان خواهد بود.

نشریه آمریکایی: برجام در خطر است