استقلال.خ 1 – لخویا قطر 1؛ جشن آخر سال

Posted by

نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تحت بازجویی قرار گرفت

استقلال خوزستان با ارائه یک بازی باکیفیت مقابل حریف قطری به تساوی رسید تا صدرجدول را ازدست ندهد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تحت بازجویی قرار گرفت