کسری تجاری در آمریکا به اوج رسید

Posted by

میزان محبوبیت ترامپ در بین فوتبال دوستان

تازه ترین آمارها نشان می دهد که کسری تجاری آمریکا در ماه ژانویه، با افزایش چشمگیری روبرو شده و به بالاترین سطح از مارس ۲۰۱۲ میلادی رسیده است.

میزان محبوبیت ترامپ در بین فوتبال دوستان