مقامات سوریه با دی میستورا دیدار نکردند

Posted by

موگرینی: مصمم به حفظ برجام هستیم

مقامات سوریه حاضر به پذیرفتن “استفان دی میستورا” و ملاقات با وی در دمشق نشدند.

موگرینی: مصمم به حفظ برجام هستیم