مهاجمان ناشناس یک آمریکایی و یک سوئدی عضو پرسنل سازمان ملل در کنگو ربودند

Posted by

موافقت رهبر انقلاب با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومان

دولت کنگو اعلام کرده که یک آمریکایی و یک سوئدی عضو پرسنل سازمان ملل توسط «مهاجمان ناشناس» ربوده شدند. گفته می‌شود این دو تبعه غربی به همراه چهار کنگویی در نزدیکی روستای «انگومبه» در استان «کاسای» در مرکز این کشور ربوده شدند.

موافقت رهبر انقلاب با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومان