شمخانی فردا به مسکو می رود

Posted by

منتظریم دولت جدید آمریکا از نظر فکری به استقرار برسد

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان فردا به منظور شرکت در هشتمین نشست مقامات عالی امنیتی کشورها و همچنین دیدار و گفت و گو با مقامات روسیه به مسکو سفر خواهد کرد.

منتظریم دولت جدید آمریکا از نظر فکری به استقرار برسد