کشتی گیر ایرانی بیمارستانی شد

Posted by

معرفی معتمدین هیات اجرایی برگزاری انتخابات شورای شهر تهران+اسامی

گفته می‌شود پای نوری کشتی گیر تیم ملی کشتی فرنگی شدیدا آسیب دیده و حتی ممکن است دچار شکستگی شده باشد.

معرفی معتمدین هیات اجرایی برگزاری انتخابات شورای شهر تهران+اسامی