یک سال از دغدغه رهبری گذشت و پیگیری فیش های نجومی «تقریبا هیچ»!

Posted by

مصوبه افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی اجرا می شود

یک سال از هشدارهای رهبر انقلاب نسبت به پیگیری جدی مسئله فیش های نجومی گذشت و درحالی که تاکید ایشان بر عدم مرور زمان در این امر بود اما در این ایام کمتر شاهد اقدام اثرگذار در این زمینه هستیم.

مصوبه افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی اجرا می شود