یک دقیقه سکوت در نشست شورای امنیت به احترام شهدای حملات تروریستی تهران

Posted by

مسئول دفتر نماینده ارومیه در حادثه تروریستی مجلس به شهادت رسید

نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به احترام شهدای حملات تروریستی امروز تهران، یک دقیقه در محل برگزاری نشست‌های شورا سکوت کردند.

مسئول دفتر نماینده ارومیه در حادثه تروریستی مجلس به شهادت رسید