آغاز جمع‌آوری معتادان متجاهر از ۲۰ اسفندماه

Posted by

مدیران دولتی مشغول کار انتخاباتند!

مؤیدی تصریح کرد: قرار است جمع‌آوری معتادین متجاهر از 20 اسفند آغاز شود هر چند که برخی استان‌ها اجرای این طرح را شروع کرده‌اند.

مدیران دولتی مشغول کار انتخاباتند!