شعار هواداران استقلال علیه زمانی و برانکو/ عکس

Posted by

مدیران جشنواره تئاتر دانشگاهی مشخص شدند

به دوربین برنامه‌های تلویزیونی اجازه ورود به ورزشگاه آزادی داده نشد. حامد لک که محروم است با لباس شخصی در ورزشگاه حضور یافت و هواداران استقلال علیه او شعار دادند.

مدیران جشنواره تئاتر دانشگاهی مشخص شدند