واقع نگری در کلام امیرالمومنین(ع)

Posted by

مخالفت کی روش با بازگشت سرپرست ایرانی تیم ملی

امیرالمومنین (ع) می فرمایند: ای فرزندم، به یقین بدان که در این دنیا به تمام آرزوهایت نخواهى رسید و از مرگ خویش نمی‌توانی بگریزی.

مخالفت کی روش با بازگشت سرپرست ایرانی تیم ملی