بن سلمان؛ از شام با ایوانکا تا ولایت‌عهدی ناگهانی

Posted by

لژیونرهای فوتبال ایران چقدر می‌ارزند؟

روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای با عنوان ” نامزد دلخواه ترامپ بار دیگر پیروز شد؛ این بار در عربستان سعودی” به مساله ولیعهدی محمد بن سلمان و روابط نزدیک این شاهزدۀ جوان با آمریکا پرداخت.

لژیونرهای فوتبال ایران چقدر می‌ارزند؟