جامعه ایران دستخوش تغییراتی شبیه زلزله اجتماعی است

Posted by

لوگان باکس آفیس را به آتش کشید/ عکس

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی فرصت هستند نه تهدید، گفت: می‌توان از آنها در جهت تقویت وحدت و فرهنگ ملی بهره برد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: باید باور اجتماعی و فرهنگی در نسل جوان براساس اغناء آنها و به دور از فشار باشد.

لوگان باکس آفیس را به آتش کشید/ عکس